Situationshåndtering

En af hverdagens største udfordringer ved konkurrencereglerne er, at selv meget alvorlige overtrædelser kan ske ved blot et øjebliks ubetænksomhed.

Ganske uventet kan man som ledelsesmedlem eller medarbejder blive bragt i en situation, hvor de forkerte ord kan medføre uoverskuelige konsekvenser. Dette ikke blot for virksomheden, men også for den enkelte person.

Situationshåndtering dækker over træning i hvordan man undgår sådanne overtrædelser. Træningen foregår i grupper af op til typisk 10 deltagere, og med personlig involvering gennemgås en række situationer, hvor mange uforvarende ville kunne "falde i".

Træningen tager udgangspunkt i rollespils-lignende situationer, hvor hver enkelt deltager udfordres i form af fiktive henvendelser fra fx kunder eller konkurrenter. Deltagernes reaktioner gennemgås og debatteres i gruppen, og der lægges særligt vægt på at drøfte løsninger, der virker ikke blot i teorien, men også i praksis.

Situationshåndtering egner sig bedst til personer med et basiskendskab til konkurrencereglerne fx som følge af et forudgående foredrag.

Situationshåndtering med deltagelse af op til 10 personer gennemføres typisk på 2 timer.

 

Ring 50 20 50 10 eller skriv til tk@thomasklausen.dk for at bestille træning i form af situationshåndtering eller for en uforpligtende drøftelse. Alle henvendelser behandles selvsagt fortroligt.