Kontaktoplysninger mm.

Advokatfirmaet Thomas Klausen

Skolevangs Allé 70

DK-8240 Risskov

CVR-nr.: 35 76 13 73

 

Telefon:   (+45) 50 20 50 10

Email:      tk@thomasklausen.dk

Web:        thomasklausen.dk

   

Konto:     3409 11434282 (Danske Bank)  

 

Advokatfirmaet Thomas Klausen er registreret som enkeltmandsvirksomhed ejet af advokat Thomas Klausen, der er beskikket af Justitsministeriet som advokat i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Advokatfirmaet Thomas Klausen, og derved advokat Thomas Klausen, har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Global Specialty SE, Danmark (filial af HDI Global Special SE, Tyskland), Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Kbh. Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til et nærmere defineret maksimum. Yderligere detaljer og betingelser følger af advokatfirmaets forretningsbetingelser. 

Af nævnte forretningsbetingelser fremgår bl.a. også, at eventuelle tvister med Advokatfirmaet Thomas Klausen er underlagt dansk ret, samt at sag alene kan anlægges ved den relevante danske domstol. Forretningsbetingelserne kan altid modtages på forespørgsel.

Advokatfirmaet Thomas Klausen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. rpl. § 126 samt de advokatetiske regler. Eventuel klage over adfærd eller salær kan ske til Advokatnævnet (Kronprinsessegade 28, 1306 København K og www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx) efter Advokatsamfundets nærmere regler herom. De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Thomas Klausen modtager og behandler som en naturlig del af advokatgerningen persondata. Firmaets persondatapolitik kan ses her