Compliance Program

Et konkurrenceretligt compliance program skal sikre en virksomheds overholdelse af konkurrencereglerne.

Compliance programmet identificerer de områder og situationer, hvor virksomheden kan komme i berøring med konkurrencereglerne, og udstikker processerne og rammerne for virksomhedens og medarbejdernes håndtering heraf.

Et godt gennemarbejdet og velintegreret compliance program skal, om ikke eliminere, gerne kraftigt reducere virksomhedens risiko for at overtræde konkurrencereglerne. Kommer en virksomhed desuagtet i karambolage med konkurrencereglerne (fx grundet en enkelt eller få medarbejderes bevidste eller ubevidste omgåelse af compliance programmet) kan det være et argument for bødereduktion, at virksomheden, overtrædelsen til trods, har et gennemarbejdet compliance program.
 

Advokat Thomas Klausen kan altid kontaktes uforpligtende for en drøftelse om udarbejdelse af et compliance program til en specifik virksomhed. Konktakt kan ske telefonisk på 50 20 50 10 eller pr. email til tk@thomasklausen.dk.