Fiktivt dawn raid

Alle virksomheder bør have en såkaldt dawn raid manual, der er et vigtigt hjælpemiddel til korrekt at håndtere uanmeldte besøg fra konkurrencemyndighederne. Sådanne manualer tilbydes gratis af Advokatfirmaet Thomas Klausen.

Træning er vigtigt fordi forkert håndtering af et dawn raid i sig selv kan give anledning til sanktioner.

Et fiktivt dawn raid kan grundlæggende have to formål.

  • For det første undersøges ved et fiktivt dawn raid om virksomheden og dens medarbejdere er tilstrækkeligt klædt på til på en ordentlig måde at håndtere et uanmeldt besøg, hvis det måtte komme.
  • For det andet kan i nærmere aftalt grad laves konkrete undersøgelser af materiale, på samme måde som konkurrencemyndighederne vil gøre, med henblik på at vurdere, om der er dele af virksomheden hvor overholdelse af konkurrencereglerne er en udfordring.

Fiktive dawn raids kan være varslet medarbejderne i mere eller mindre eksakt grad og kan også gennemføres uden forudgående varsel. Egentlig gennemgang af materiale sker kun efter aftale med de relevante medarbejdere. 

 

Ring 50 20 50 10 eller skriv til tk@thomasklausen.dk for at bestille et fiktivt dawn raid eller for  en uforpligtende drøftelse herom. Alle henvendelser behandles selvsagt fortroligt.