Foredrag

For alle virksomheders ledelser og medarbejdere er et konkurrenceretligt foredrag et hurtigt og effektivt middel til at etablere eller genopfriske viden om konkurrencereglerne.

Et konkurrenceretligt foredrag har overordnet typisk følgende indhold:

- En kort introduktion om konkurrencereglernes baggrund

- En præsentation af reglernes struktur og indhold

- Gennemgang af de væsentligste faldgruber

- Hjælp til identificering og håndtering af kritiske situationer

- Råd til løsning af situationer, hvor skaden er sket

- Forklaring om håndtering af dawn raids

- Undervejs inddrages cases til illustration af reglerne

Konkurrenceretlige foredrag fungerer udmærket som ”hyldevare”, men endnu bedre, hvis de er tilpasset den konkrete virksomhed, og begge muligheder udbydes.

Foredragets længde kan aftales konkret, men som udgangspunkt foreslås en varighed på en halv eller en hel dag.

Foredraget på en halv dag (3 timer + 15 min. pause) omfatter alle ovenstående emner. På en hel dag (6 timer + 1 times pause) gås mere i dybden, og især er væsentligt bedre tid til inddragelse af cases.

 

Ring 50 20 50 10 eller send en email til tk@thomasklausen.dk for at bestille et foredrag eller for en uforpligtende drøftelse herom. Alle henvendelser behandles selvsagt fortroligt.